Over Tekstament

Tekstament is een jonge onderneming, maar gedreven door ervaren en creatieve mensen, met twee nieuwe en unieke diensten:

-Het vastleggen van persoonlijke levensverhalen in boek- en/of digitale vorm.
-Het maken van een creatief draaiboek voor een persoonlijke uitvaart.

Hoewel beide activiteiten onafhankelijk van elkaar zijn kunnen ze wel aanvullend zijn.

Daarnaast wordt voor beide diensten de mogelijkheid aangeboden tot het periodiek actualiseren van het zowel levensverhaal als het uitvaartscenario.

Kernwoorden van Tekstament en haar activiteiten zijn: creatief, persoonlijk en hoge kwaliteit.