Prijzen.

Het vastleggen van uw levensverhaal is maatwerk, waardoor het geven van prijzen vooraf uiterst moeilijk is.

De kosten van het door Tekstament vastleggen van uw levensverhaal en de door uw gewenste uitvoering in boekvorm worden berekend op basis van het aantal pagina's. Het minimum aantal is 32 pagina's, daar boven in meervouden van 4 pagina's.

 

Verder speelt het een rol of en in hoeverre uw uw levensverhaal al of niet heeft voorbereid. Uw levensverhaal vastleggen door middel van interviews kost meer tijd dan wanneer u zelf al het nodige heeft opgeschreven. Handgeschreven verhalen vergen meer tijd dan het redigeren van getypte tekst in opgemaakte vorm.

Welke vorm u ook kiest de prijzen per pagina zijn altijd inclusief het bewerken en redigeren van de tekst, de vormgeving (zowel van de inhoud als het omslag) en het digitaliseren en bewerken van de foto's. Uw document is klaar voor publicatie!

 

Redigeren van als Word document aangeleverde tekst

€ 50,00 per pag.
Redigeren van getypte tekst in opgemaakt vorm € 55,00 per pag.
Redigeren en bewerken van handgeschreven tekst € 60,00 per pag.
Vastleggen van een levensverhaal d.m.v. interview(s) € 80,00 per pag.
Bewerken van geschreven tekst plus foto/filmmateriaal € 60,00 per pag.
 
Voor het vastleggen van een levensverhaal (en eventuele bijlagen bij het boekje) in digitale vorm zijn de kosten afhankelijk van de hoeveelheid tekst, foto's, beelden en geluid die u wenst op te nemen in uw document. Daarnaast vergen sommige media meer werk dan andere. Gaat uw voorkeur uit naar deze vorm van uw levensverhaal, neem dan contact met ons op, u krijgt van ons een duidelijke prijsopgave.
 
De kosten van publicatie van uw levensverhaal hangen af van een groot aantal factoren. De gekozen vormgeving, het aantal pagina's, omslag, bindmethode, maar vooral, de oplage. Voor de digitale vorm is de oplage iets minder belangrijk. Op het moment dat uw keuze qua ontwerp, het aantal pagina's en de oplage bekend is kunnen wij u een redelijk accurate prijsschatting geven.
 
Actualiseren